Medlemskap

Varför bli medlem i Sviss?

För att kunna stambokföra en kattkull, registrera ett stamnamn eller ställa ut ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb som till exempel SVISS. Detta gäller även eventuella medinnehavare av stamnamnet.


Hur blir jag medlem?
För att bli medlem ska du maila medlemsansvarig ditt namn, hemadress,
ort, telefonnr och mailadress.
Inbetalning sker sedan till:
SVISS bankgiro 5031-8302 eller Swish 

Medlemskapet gäller per kalenderår.

Du som har sålt kattunge betalar in medlemsavgiften för din kattungeköpare.

Våra medlemskap

Huvudmedlem 400kr/år

Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i SVISS.

Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar. Du har även rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse. I medlemsavgiften ingår även 6 nummer av förbundstidningen Våra Katter, SVERAKs tidning. Medverka på klubbarrangemang. 

Kattungeköpare 250 kr/år

Medlemmar i SVISS kan erbjuda sina kattungeköpare rabatterat medlemskap under första året. Kattungeköpare har samma förmåner som en huvudmedlem.

Familjemedlem 150 kr/år

Kan endast lösas av person som bor på samma adress som huvudmedlemmen.

Stödmedlem 150 kr/år

Gäller endast den som har medlemskap i annan klubb

Få din uppfödning att synas på SVISS hemsida


För att vara med i SVISS uppfödarlista så mailar du

webb@sviss.se. Informationen som du ska inkludera i mailet är stamnamn, ditt/era namn, vilken kategori din katt är i, adress, stad o postnr, samt kontakt uppgifter så som email, hemsida, och telefon nr. För referens kan du kolla på den existerande listan och ta med den information som du vill ha med. Skicka gärna med en bild på dina katter som kommer att representera din uppfödning.