Bli en del av SVISS kattklubb


Planerar du skaffa katt, börja med avel, eller utställning?

Då erbjuder Sviss allt du kan behöva för att komma igång.

På hemsidan hittar du även senaste nyheterna inom klubben, länkar till dokument som kan vara nyttiga för dig som uppfödare och innehavare av katt samt information som du behöver ha koll på.

SVISS kattklubb välkomnar alla kattvänner!

Följ oss på Facebook

Skulle Du vilja vara med och engagera dig mera i din kattklubb SVISS och vara med och påverka?
Vi hoppas att just Du är intresserad!

Vi söker 2-3 personer, varav en sammankallande, till SVISS valberedning.
Det valberedningen gör:

-Den i valberedningen som är sammankallande kallar till sammanträden i god tid före SVISS årsmöte. Dessa kan ske fysiskt eller via t ex Teams.

- I god tid före SVISS årsmöte tillfråga de förtroendevalda vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid.

- I god tid före SVISS årsmöte tillfråga och ge förslag på valbara personer till val under årsmötet.

SVISS kommer att ha årsmöte i början av mars 2024, datum är ännu inte fastställt.

Valberedningen kan och rekommenderas att påbörja sitt arbete under hösten 2023.

SVISS Utställning 2023 sponsrades av


Hjälpsamma länkar


I länksektioen finns alla SVERAKs platformer som du behöver som kattägare. Här kan du bland annat se dina katter på mina sidor, eller planera en parning via SVERAKS stambok för raskatter

VÅRA PARTNERS