Bli en del av SVISS kattklubb


Planerar du skaffa katt, börja med avel, eller utställning?

Då erbjuder Sviss allt du kan behöva för att komma igång.

På hemsidan hittar du även senaste nyheterna inom klubben, länkar till dokument som kan vara nyttiga för dig som uppfödare och innehavare av katt samt information som du behöver ha koll på.

SVISS kattklubb välkomnar alla kattvänner!

Följ oss på Facebook & Instagram!

SVISS erbjuder sina medlemmar mentorskap!

Vi i SVISS erbjuder ett mentorskap i form av en personlig kontakt med erfarenhet i avel,
utställning och även när ni har frågor om era katt(er).

 

Vi månar om att hjälpa våra medlemmar och motivera för att följa det spännande livet med katter.

Skriv ett par rader om dig själv och vad du vill ha hjälp med till vår avels sekreterare Susanne på avel@sviss.se

Susanne återkommer med uppgifter till en passande mentor för just dig.


Vi hoppas på att du finner detta intressant!

Och kom ihåg, det finns inga dumma frågor.


Skulle Du vilja vara med och engagera dig mera i din kattklubb SVISS och vara med och påverka?
Vi hoppas att just Du är intresserad!

Vi söker 1-2 personer, varav en sammankallande, till SVISS valberedning.
Det valberedningen gör:

-Den i valberedningen som är sammankallande kallar till sammanträden i god tid före SVISS årsmöte. Dessa kan ske fysiskt eller via t ex Teams.

- I god tid före SVISS årsmöte tillfråga de förtroendevalda vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid.

- I god tid före SVISS årsmöte tillfråga och ge förslag på valbara personer till val under årsmötet.

SVISS kommer att ha årsmöte i början av mars 2025, datum är ännu inte fastställt.

Valberedningen kan och rekommenderas att påbörja sitt arbete under hösten 2024.