Bli en del av SVISS kattklubb


Planerar du skaffa katt, börja med avel, eller utställning?

Då erbjuder Sviss allt du kan behöva för att komma igång.

På hemsidan hittar du även senaste nyheterna inom klubben, länkar till dokument som kan vara nyttiga för dig som uppfödare och innehavare av katt samt information som du behöver ha koll på.

SVISS kattklubb välkomnar alla kattvänner!

Följ oss på Facebook

Välkommen till Sviss medlemsmöte via Teams söndagen den 19:e november kl. 17!

Vi kommer dels att samla in era ev förslag till *motioner inför SVERAK:sårsmöte.

Vi kommer att prata om vår utställning den 4-5 maj nästa år.

Vi kommer också att guida er runt på SVERAK:shemsida och "Mina katter" och naturligtvis

även svara på era frågor.

Din anmälan till medlemsmötet skickar du till Lotta, aktivitetsansvarig i SVISS, senast den 12 november.

ledamot2@sviss.se


Motionerna ska vara SVERAK tillhanda senast den 1 december.

För att kunnaförbereda önskar vi att ni skickar in era förslag till motioner till Monica,
klubbens ordförande.

Skicka in motionen innan medlemsmötet så att vi kan diskutera den påsjälva mötet.

ordf@sviss.se

SVISS styrelse hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna
och vi hoppas på en fin uppslutning!

SVISS erbjuder nu sina medlemmar mentorskap!

Vi i SVISS erbjuder ett mentorskap i form av en personlig kontakt med erfarenhet i avel,
utställning och även när ni har frågor om era katt(er).

 

Vi månar om att hjälpa våra medlemmar och motivera för att följa det spännande livet med katter.

Skriv ett par rader om dig själv och vad du vill ha hjälp med till vår avels sekreterare Susanne på avel@sviss.se

Susanne återkommer med uppgifter till en passande mentor för just dig.


Vi hoppas på att du finner detta intressant!

Och kom ihåg, det finns inga dumma frågor ……


Skulle Du vilja vara med och engagera dig mera i din kattklubb SVISS och vara med och påverka?
Vi hoppas att just Du är intresserad!

Vi söker 2-3 personer, varav en sammankallande, till SVISS valberedning.
Det valberedningen gör:

-Den i valberedningen som är sammankallande kallar till sammanträden i god tid före SVISS årsmöte. Dessa kan ske fysiskt eller via t ex Teams.

- I god tid före SVISS årsmöte tillfråga de förtroendevalda vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid.

- I god tid före SVISS årsmöte tillfråga och ge förslag på valbara personer till val under årsmötet.

SVISS kommer att ha årsmöte i början av mars 2024, datum är ännu inte fastställt.

Valberedningen kan och rekommenderas att påbörja sitt arbete under hösten 2023.


SVISS Utställning 2023 sponsrades av


Hjälpsamma länkar


I länksektioen finns alla SVERAKs platformer som du behöver som kattägare. Här kan du bland annat se dina katter på mina sidor, eller planera en parning via SVERAKS stambok för raskatter

VÅRA PARTNERS