Klubbmöten 


Enligt våra stadgar står det att minst ett medlemsmöte utöver årsmötet ska hållas årligen. K
allelse till medlemsmötet och årsmötet skall ske skriftligen senast 14 dagar före mötet.
Som Huvudmedlem eller Familjemedlem har du rösträtt och yttranderätt på Årsmötena. Supportmedlem har närvaro och yttranderätt men har ej rösträtt på föreningens möten. 

Årsmöte 2024

Välkomna till SVISSÅrsmöte 2024 på tisdag den 19:e mars kl 19.00

Var: Teams
När: tisdag den 19/3 kl 19.00

Anmäl dig via mail till ordf@sviss.se

Välkommen till Sviss medlemsmöte via Teams söndagen den 19:e november kl. 17!

Vi kommer dels att samla in era ev förslag till *motioner inför SVERAK:sårsmöte.

Vi kommer att prata om vår utställning den 4-5 maj nästa år.

Vi kommer också att guida er runt på SVERAK:shemsida och "Mina katter" och naturligtvis

även svara på era frågor.

Din anmälan till medlemsmötet skickar du till Lotta, aktivitetsansvarig i SVISS, senast den 12 november.

ledamot2@sviss.se


Motionerna ska vara SVERAK tillhanda senast den 1 december.

För att kunnaförbereda önskar vi att ni skickar in era förslag till motioner till Monica, klubbens ordförande.

Skicka in motionen innan medlemsmötet så att vi kan diskutera den påsjälva mötet.

ordf@sviss.se

SVISS styrelse hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna och vi hoppas på en fin uppslutning!