[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Nyheter 2019

 

SVISS Årsmöte 2019

10 mars kl 13.00 i Höörs klubbstuga

 

Utställningsmöte 2019-04-28 kl 13.00 hos Hanna i Höör

 

Information från SVERAK -Var med och påverka!

Avtalsblanketter

Från och 2019-01-01 är det obligatoriskt att använda SVERAKs avtalsblanketter. Eftersom det har varit mycket diskussioner runt detta och brist på information samt att det har väckts frågor till årsmötet så kommer det att tillsättas en arbetsgrupp som ska ha i uppdrag att se över nuvarande avtal för att se om och hur de kan förändras för att passa i SVERAKs organisation. Gruppen kommer även att ha i uppdrag att hämta information från klubbar och enskilda medlemmar för att se över förändringar i avtalen.

Är det någon som är intresserad av att ingå i arbetsgruppen så ta kontakt med Britta Kjellin som regelledamot. Skicka ett mail till burmese@trymheims.se om varför man vill vara med och vad man kan bidra med. Senast den 2019-03-06 ska ansökan vara inne

Jordbruksverket

Jordbruksverket har tagit fram förslag till nya djurskyddsföreskrifter gällande katt och hundhållning. Vill ni vara med och ge synpunkter och förslag på detta så skicka det till oss på svisskattklubb@gmail.com så vidarebefodrar vi dem till SVERAK. De ska vara inne senast 2019-03-24

 

Ny hemsida

SVERAK håller på att uppdatera hemsidan så det kan förekomma störningar.

 

SVERAKs Årsmöte 2019

Årsmötet hålls den 16 – 17 mars i Linköping

Kansliet håller stängt 15 – 18 /3

Stambokföringen är stängd 18 – 22/3

 

Fifes Generalförsamling Vecka 22

Stambokföringen kommer att hållas stängt under denna tiden 27 – 31/5