Nyheter

Få din uppfödning att synas på SVISS hemsida


För att vara med i SVISS uppfödarlista så mailar du it@sviss.se. Informationen som du ska inkludera i mailet är stamnamn, ditt/era namn, vilken kategori din katt är i, adress, stad o postnr, samt kontakt uppgifter så som email, hemsida, och telefon nr.

För referens kan du kolla på den existerande listan och ta med den information som du vill ha med. Skicka gärna med en bild på dina katter som kommer att representera din uppfödning.

Lansering av funktionen stambokföring av kull online!


Den 19 maj lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull. De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.

Digital signering (Bank-ID)


Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bank-ID. Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är.

(Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt,

något som har efterfrågats).

Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, är att den visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan. Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen. Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.

Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är: • www.elektronisksignering.se (gratistjänst) • VismaSign (betaltjänst) • M.fl. Kivra uppfyller tyvärr INTE då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst i dagsläget inte accepteras.

Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att • skicka ansökningar och anmälningar på papper med snigelposten, • eller fortsätta att skriva ut pappret och underteckna det och sedan skanna in det och mejla det.

Nya krav från jordbruksverket


Från och med 21 april i år börjar EUs nya djurhälsoförordning att gälla, enligt den ska även kattuppfödare i vissa fall registrera sin anläggning. Det är omfattningen av katthållningen som avgör detta, även hem = anläggning. Detta görs på Jordbruksverkets hemsida och ska senast vara gjort då förordningen börjar gälla, det vill säga 21 april. Detta har med smittspårning av smittsamma sjukdomar att göra, eftersom varje Länsstyrelse är sin egen finns det i dagsläget inget övergripande register över hur många tillståndspliktiga anläggningar det finns i landet.