Klubbmöten


Enligt våra stadgar står det att minst ett medlemsmöte utöver årsmötet ska hållas årligen. K
allelse till medlemsmötet och årsmötet skall ske skriftligen senast 14 dagar före mötet.
Som Huvudmedlem eller Familjemedlem har du rösträtt och yttranderätt på Årsmötena. Supportmedlem har närvaro och yttranderätt men har ej rösträtt på föreningens möten. 


                                                                                                                                                                                                                                                         

Sviss årsmöte 2023

Sviss kallade till årsmöte onsdagen 1 mars 2023, protokoll kommer snart.