Bli medlem i Sviss

Huvudmedlem

400 kr/år


Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i SVISS.

Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar.

Du har även rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse.

I medlemsavgiften ingår även 6 nummer av förbundstidningen Våra Katter, SVERAKs tidning.

Medverka på klubbarrangemang.

Kattungeköpare

250 kr/år


Medlemmar i SVISS kan erbjuda sina kattungeköpare rabatterat medlemskap under första året. Kattungeköpare har samma förmåner som en huvudmedlem.Familjemedlem

150 kr/år


Kan endast lösas av person som bor på samma adress som huvudmedlemmen.


Stödmedlem

150 kr/år


Gäller endast den som har medlemskap i annan klubb


Inbetalning


För att bli medlem ska du maila medlemsansvarig med ditt namn, hemadress, ort, telefonnr och mailadress. Inbetalning sker sedan till:

SVISS bankgiro 5031-8302 

SWISH 1235773023

Medlemskap

Varför bli medlem i Sviss?


För att kunna stambokföra en kattkull, registrera ett stamnamn eller ställa ut ska du vara medlem (huvudmedlem eller familjemedlem till en huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb som till exempel SVISS. Detta gäller även eventuella medinnehavare av stamnamnet.Hur blir jag medlem?


För att bli medlem ska du maila medlemsansvarig med ditt namn, hemadress, ort, telefonnr och mailadress. Inbetalning sker sedan till:


SVISS bankgiro 5031-8302 

SWISH 1235773023

 

Medlemskapet gäller per kalenderår.

Du som har sålt kattunge betalar in medlemsavgiften för din kattungeköpare.

Får du inte plats med alla uppgifter på inbetalningen så maila eller ring medlemsansvarig

Få din uppfödning att synas på SVISS hemsida


För att vara med i SVISS uppfödarlista så mailar du

webb@sviss.se. Informationen som du ska inkludera i mailet är stamnamn, ditt/era namn, vilken kategori din katt är i, adress, stad o postnr, samt kontakt uppgifter så som email, hemsida, och telefon nr. För referens kan du kolla på den existerande listan och ta med den information som du vill ha med. Skicka gärna med en bild på dina katter som kommer att representera din uppfödning.