Registrering av kull, stamnamn mm.


Här hittar du information om registrering av kull, stamnamn, och vem som ska ha vad.

Fysiska avels dokument ska skickas till Avels sekreterare.

För att hämta hem dokumentet i texten klicka på ordet "PDF"

Avel/Utställningssekreterare

Susanne Mårtensson

Lars Kristoffers väg 11 A

247 71 Genarp

0768-866441

avel@sviss.se


Registrering av kull online


Från och med den 19 maj 2021 lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull. De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.

Registrering utav kull


Har du en raskatt (med stamtavla) som fått kattungar och är du medlem i en SVERAK-klubb? Är hankatten (far till kullen) en raskatt och av samma ras eller syskonras som honkatten (mor till kullen)? Då kan du beställa stamtavlor för kattungarna. 


Läs noggrannt hur du ska registrera din kull på SVERAKS hemsida.

Registrering utav Stamnamn


Skickas till Susanne Mårtensson via snigelpost

 

Stamnamnsansökan: PDF