[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Styrelsen 

 

 Nästa möte 

2019-10-10 kl 20:00

 

 Ordförande

Monica Kiefer 

0706-271085

 Ring efter 18:00

 

 

 

   
 

 Kassör

Håkan Andersson

0725-220778

Ring efter 18.00

 

 

   

Sekreterare

Medlemsansvarig

Marie Södergren

0723-260722

Ring efter 18.00

 

 

   

 Aktivitetsansvarig/Vice Ordförande

Gunnar Kvant

0729-647200

Ring efter 18.00

 

   

 Avel/Uställningssekreterare

Susanne Mårtensson

0793-471573

Ring efter 18.00